De gemeenteraad heeft op 4 april 2023 tijdens een Stadsgesprek kennisgemaakt met zo'n 25 duurzaamheidsorganisaties uit Zoetermeer. Het doel van dit Stadsgesprek was om de aanwezige organisaties een platform te bieden om op informele wijze kennis te maken en informatie uit te wisselen met raads- en commissieleden. De raad blijft op deze manier goed geïnformeerd over de ontwikkelingen in Zoetermeer en wensen die bij de organisaties leven.

Het gesprek is georganiseerd in samenwerking met de Stichting DuurSamen Zoetermeer. Vorig jaar al vroeg de stichting de gemeenteraad om in een Stadsgesprek aandacht te besteden aan het verdiepen van de samenwerking met de gemeente en met elkaar te praten over verschillende inhoudelijke thema's. Tijdens de avond is onder meer gesproken over de energietransitie in brede zin, biodiversiteit en klimaatadaptatie, lokaal voedsel en circulaire economie en structurele samenwerking over duurzaamheid in Zoetermeer.