Op maandagavond 17 juni vindt het resultatendebat plaats. Tijdens deze gemeenteraadsvergadering legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het gevoerde bestuur in het voorbije jaar. De raadsfracties geven deze avond hun mening over de jaarstukken 2023 (jaarverslag en jaarrekening). Het college reageert daarop.

U bent van harte welkom (een deel van) deze vergadering te volgen vanaf de publieke tribune. Ook kunt u mee- en terugkijken via de internetuitzending op Vergaderingen (royalcast.com). De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het Stadhuis en begint om 19:30 uur. Bekijk de agenda op Agenda raadsvergadering maandag 17 juni 2024 (bestuurlijkeinformatie.nl)

De gemeenteraad vindt het belangrijk om u regelmatig op de hoogte te houden van actuele zaken waar de gemeenteraad en de raadscommissies zich mee bezighouden. Daarom geeft de raad na elke raadsvergadering een (online) nieuwsbrief uit met daarin onder andere een overzicht van de besluiten die de raad heeft genomen. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de raad? Meld u dan aan voor de raadsnieuwsbrief: Nieuwsbrieven.